Skip to content

Stap 1: u meldt zich aan als ondernemer voor de btw

Vul het formulier ‘Opgaaf  zonnepaneelhouders’ van de belastingdienst in.

Wat gebeurd er nadat u zich heeft aangemeld als btw-ondernemer?Nadat de belastingdienst het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ heeft ontvangen, beoordelen zij binnen 10 werkdagen of u btw-ondernemer bent en sturen zij u een brief ‘Vaststelling belastingplicht’. In die brief laten zij u weten of zij u als btw-ondernemer hebben geregistreerd. Als u bent aangemerkt als btw-ondernemer krijgt u binnen 10 werkdagen een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd in aparte enveloppen.

Stap 2: u geeft uw rekeningnummer door
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord logt u in bij het (oude) portaal voor ondernemers. Vul het digitale formulier ‘Wijziging rekeningnummer ondernemers’ in. Dit formulier staat onder ‘Overige formulieren’.

Hebt u al een rekeningnummer opgegeven voor een andere belasting of toeslagen? Dan mag de belastingdienst dat rekeningnummer niet automatisch gebruiken voor de btw.

Stap 3: u vult uw btw-aangifte in
U vult alleen de rubrieken 1 en 5 in.

Normaal gesproken gebruikt u de online aangifte via het ‘portaal voor ondernemers‘. In sommige gevallen ontvangt u van de belastingdienst een aangifteformulier, waarna u de aangifte schriftelijk doet. U moet in het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen wel btw gaan betalen over de opgewekte stroom, maar dat is een te verwaarlozen bedrag. De belastingdienst heeft hiervoor zogenaamde forfaits opgesteld, zodat u niet hoeft te berekenen hoeveel kWh u precies heeft opgewekt en hoeveel btw het hier betreft:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar

Forfait

0 – 1000 € 20

1001 – 2000 € 40

2001 – 3000 € 60

3001 – 4000 € 80

4001 – 5000 € 100

5001 – 6000 € 120

6001 – 7000 € 140

7001 – 8000 € 160

8001 – 9000 € 180

9001 – 10000 € 200

Stel, u heeft een installatie van 2500 Wp (Wattpiek) waarvoor u € 5.000 excl. btw heeft betaald. Dan dient u per jaar € 60,- af te dragen aan btw over de opgewekte stroom, ongeacht het moment dat u de zonnepanelen heeft aangeschaft: het forfait voorziet niet in een tijdsgelange toerekening.

Dat betekent dat u het forfait voor een jaar toepast, ongeacht het moment waarop u de panelen aanschaft en ook direct in zijn geheel verwerkt op de eerste aangifte als verschuldigde belasting. De rest van dat jaar kunt u dan een nihilaangifte indienen. Maar u krijgt de btw terug over uw investering.

Uw aangifte ziet er in het eerste kwartaal als volgt uit
Gemakshalve is ervan uitgaan dat u € 1.050,- aan btw heeft betaald, zijnde 21% van € 5.000,-. Waarschijnlijk heeft u ook een component van 6% BTW op de installatie (na 1 juli 2015 is dit eveneens 21%). Bij de aangifte hoeft u alleen de werkelijk betaalde btw in te vullen in het veld Voorbelasting. Het btw-bedrag staat vermeld op de factuur die u van uw leverancier heeft ontvangen. Let op: u dient een officiële factuur te hebben, de orderbevestiging is niet voldoende, ook al staat daar de btw op vermeld. Het bedrag van € 286 onder 1a wordt berekend door (€ 60 / 21) * 100, waarbij 21 staat voor 21% btw.

Voor de overige drie kwartalen die in hetzelfde jaar volgen, dient u de volgende aangifte te doen: Btw-zonnepanelen – aangifte vervolg

Wat gebeurd er nadat uw aangifte hebt gedaan?
De belastingdienst beoordeelt of u recht heeft op een teruggaaf. Is dit het geval? Dan krijgt u een teruggaafbeschikking. Daarna wordt binnen 10 werkdagen het bedrag op uw rekening bijgeschreven.

Maar 1 keer aangifte doen
Heeft de belastingdienst u alleen als btw-ondernemer geregistreerd omdat u zonnepanelen liet plaatsen? Dan hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen zij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft de belastingdienst dus niet speciaal te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen.

ZZP’ers en btw-teruggave
Bent u al zelfstandige (ZZP’er) en heeft u een dusdanige omzet dat u niet meer onder de kleineondernemersregeling valt, dan kunt u de btw op uw investering niet terugvorderen. De aangifte zou dan immers via uw reguliere aangifte van omzetbelasting moeten plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden door de aangifte door uw partner of huisgenoot te laten doen. Voorwaarde is dat de energierekening dan ook op zijn of haar naam moet staan.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan erust contat met ons op.

Back To Top
error: Deze content is eigendom van WattZonEnergie