Skip to content

Er zijn verschillende omvormers op de markt. Wij maken het meest gebruik van de SolarEdge omvormer.

SolarEdge-systeem

Op het gebied van omvormers hebben de ontwikkelingen de laatste jaren niet stilgestaan. Naast de traditionele stringomvormers zijn er betere, veiligere omvormers op de markt gekomen. De meest succesvolle opvolger van de stringomvormer is het SolarEdge-systeem met poweroptimizers. SolarEdge heeft sinds 2006 al meer dan 10 miljoen optimizers verscheept en is actief in 70 landen. Ook in Nederland is SolarEdge aanwezig met een servicekantoor.

Voordelen van paneeloptimalisatie

12 jaar (standaard) garantie op de omvormer en 25 jaar op de bijbehorende poweroptimizers;
Optimalisatie per paneel i.p.v. per string (van meerdere panelen); fabriekstoleranties van panelen hebben dan geen negatieve impact;
Veroudering van de panelen is voor ieder paneel anders door de jaren. Met de SolarEdge-technologie haal je het maximale rendement uit de zonnepanelen. Bij een gewone omvormer zal het zwakste paneel de opbrengst bepalen van de hele installatie;
Monitoring op paneelniveau i.p.v. omvormerniveau (de resolutie is veel hoger);
Schaduw (van schoorstenen, bladeren, bomen, vogelpoep, etc) op een of meer zonnepanelen heeft geen negatieve invloed op de andere panelen (= meer kWh);
De omvormer geeft een veiligheidssignaal (failsafe) naar de poweroptimizers. Als de omvormer uitgezet wordt, of de verbinding tussen de zonnepanelen wordt onderbroken, valt dit signaal weg en zal iedere afzonderlijke poweroptimizer een veilige 1V afgeven. Wel zo veilig in geval van installatie, onderhoud of brand.
Doordat de omvormer met een vaste ingangsspanning werkt heeft deze minder te lijden dan een gewone omvormer (gaat dus langer mee) en is bovendien bij vervanging een stuk goedkoper. In een 25-jarige periode zal je de SolarEdge omvormer maximaal 1x moeten vervangen.
Mocht u de installatie later willen uitbreiden, dan kan dat ook met zonnepanelen van eventueel een ander merk, type of technologie eenvoudig; het is de optimizer van SolarEdge die de goede spanning en stroom aan de omvormer afgeeft. Bij traditionele omvormers kan dat niet. U moet dan precies hetzelfde zonnepaneel (elektrisch gezien) toepassen. Hetzelfde doet zich voor als u, om wat voor reden dan ook, zonnepanelen moet vervangen. De kans is klein dat u precies dezelfde panelen terug kunt vinden. Met SolarEdge is dit geen probleem.
Ca. 5% hogere opbrengst t.o.v. standaard omvormer;
Aangezien met SolarEdge iedere optimizer onafhankelijk werkt, mag u bij een eventuele uitbreiding van de installatie, of als u panelen wilt verplaatsen, deze naar iedere gewenst dakvlak verzetten. Bij een gewone omvormer moeten alle panelen in hetzelfde vlak liggen omdat u anders mismatch-verliezen krijgt;
De poweroptimizers kunnen eventuele vonkbogen (doorslag van stroom met gevaar voor brand) vroegtijdig detecteren en dat zonnepaneel uitschakelen.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

Back To Top
error: Deze content is eigendom van WattZonEnergie